บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด สาขาด้านกลศาสตร์ Force

ในสาขาด้านการกลศาสตร์  ให้บริการสอบเทียบด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Standard Load Cell  ซึ่งสามารถให้บริการสอบเทียบ
แรงกด แรงดึงได้ตั้งแต่ 1kN - 50kN  ตามาตรฐานการรับรอง มอก. 17025 : 2561  (ISO/IEC 17025 : 2017)

Force Measuring System Compression :   1 kN to 50 kN

Force Measuring System Tension :   1 kN to 50 kN

 

Visits: 128 Today: 1

Posted in Calibration, Force