Vibration Calibration

Vibration Calibration สอบเทียบเครื่อง vibration test

ในสาขาด้านการสั่นสะเทือน   ให้บริการสอบเทียบด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Vibration Meter ซึ่งสามารถให้บริการสอบเทียบได้ใน
Acceration and Frequency Calibration

 

  Vibration Machine Frequency Response   50-2000 Hz,  @ 10.0 m/s2 (RMS)

Visits: 499 Today: 6

Posted in Calibration, METROLOGY, Vibration Testing System