บริการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อน | Salt Spray Tester

บริการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อน | Salt Spray Tester

บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ ทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อน โดยวิธีการเร่งสภาวะแวดล้อม
ให้ผลลัพธ์ในการทดสอบที่ถูกต้อง   ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ  ให้บริการโดยผู้ชำนาญการทั้งในและต่างประเทศ

Posted in Salt Spray, Testing Service