Menu Close

วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) คืออะไร

วิศวกรรมย้อนรอยคืออะไร

วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) หมายถึง กระบวนการพัฒนาโดยใช้การวิเคราะห์สืบกลับไปจากต้นแบบที่มีอยู่เดิม โดยต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากชิ้นงานต้นแบบอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่วัสดุ คุณสมบัติ จนถึงกรรมวิธีการผลิต อาจขยายความได้ว่าเป็นการลอกเลียนแบบสร้างสรรค์ และยังเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของการประดิษฐ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น

วิศวกรรมย้อนรอยสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายประเภท เช่น

– การสร้างผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนที่ไม่มีแบบ CAD หรือไม่มีข้อมูลทางขนาดเพียงพอที่สามารถใช้อ้างอิง เช่น การศึกษาถึงข้อดีข้อเสียแนวคิดการออกแบบ หรือพัฒนาต่อยอด รูปร่างผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางธุรกิจ

– การสร้างชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนซึ่งยากต่อการวัดขนาดได้ละเอียดในทุกจุด เช่น ส่วนของร่างกายมนุษย์ และงานศิลปะโบราณ เป็นต้น

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บทความ ณรงค์  พิทักษ์ทรัพย์สิน และประสิทธิ์  วัฒนวงศ์สกุล


 

สนใจสินค้าสำหรับงาน วิศวกรรมย้อนรอย  Reverse Engineering
คลิกเลย —->>>>>>> Handy Scan3D จาก Creaform
เครื่องสแกน 3 มิติ  ใช้งานง่าย คล่องตัว รวดเร็วต่อการทำงาน พร้อมด้วยความละเอียดสูง
เพื่อให้การตรวจวัดมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และน่าเชื่อถือ เหมาะกับการใช้งานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  02-946-9988
” นึกถึงเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบอุตสาหกรรมนึกถึง Quality Report “

 

 

 

 

Share this: