Menu Close

QR Testing & Technical Center Co.,Ltd.

บริการของเรา

บริการทดสอบวิเคราะห์ชิ้นงาน ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย จากทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง ที่คอยให้คำปรึกษา และให้บริการอย่างมืออาชีพ

ศูนย์ทดสอบวิเคราะห์วัสดุ

บริการวิเคราะห์ และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เพื่อยืนยันความทนทาน และอายุการใช้งาน (Life time)
ต่อการเกิดแรงสั่นสะเทือน

ศูนย์ทดสอบวิเคราะห์วัสดุ

บริการวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ ด้วยการจำลองสภาวะอุณหภูมิและความชื้น
ด้วยระบบอินฟราเรด  สามารถรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ได้

ศูนย์ทดสอบวิเคราะห์วัสดุ

บริการวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
ด้วยการจำลองสภาวะอุณหภูมิและความชื้น  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

บริการทดสอบ

Walk-in Temp & Humidity Chamber
ทดสอบตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ
ให้บริการโดยผู้ชำนาญการทั้งในและต่างประเทศ

บริการทดสอบ

บริการวิเคราะห์ และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
รับทดสอบแรงดึง  แรงกด  ในหลากหลายมิติ 
ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

บริการทดสอบ

บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบโครงสร้างของวัสดุ
ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

ศูนย์ทดสอบวิเคราะห์วัสดุ

บริการวิเคราะห์ และทดสอบความคงทนของผลิตภัณฑ์
|ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

ศูนย์ทดสอบวิเคราะห์วัสดุ

บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ
ทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อน
โดยวิธีการเร่งสภาวะแวดล้อม  ให้ผลลัพธ์ในการทดสอบที่ถูกต้อง

ศูนย์ทดสอบวิเคราะห์วัสดุ

บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยี 3D Scanner  
การสแกน 3 มิติ  ให้ผลลัพธ์ในการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ในการปรับปรุงคุณภาพของชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์

บริการเพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ

เราไม่เพียงแค่ดำเนินการทดสอบ แต่เราจะประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับคุณตลอดการทดสอบ

ลูกค้าของเรา

CONTACT US

ติดต่อเรา
บริษัท คิวอาร์ เทสติ้ง แอนด์ เทคนิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
300/111 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

หมู่ที่ 1 ตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140.

โทรศัพท์: 033-212588-8  หรือติดต่อคุณภิรุญ 082-9356694
อีเมล์:  qrttc@qualityreport.co.th


    ชื่อ-สกุล (required)


    อีเมล์ (required)


    เบอร์โทรศัพท์    เรื่องที่สนใจ    รายละเอียด