Menu Close

OLYMPUS GX53 Inverted Microscopes

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับของยี่ห้อ Olympus รุ่น GX53 สามารถใช้งานสำหรับงานตรวจสอบวิเคราะห์ โลหะขัดเงา และงานที่มีผิวหน้าตัด ตัวอย่างง่ายๆโดยการนำชิ้นงานคว่ำลงบนแท่นวางชิ้นงาน โดยสามารถรองรับชิ้นงานที่มีความหนา และชิ้นงานที่มีความสูงมากๆได้

จุดเด่นของ  GX53

  • มีความรวดเร็วในการวัดจากการปรับโฟกัสในกำลังขยายนั้นๆ
  • รองรับกำลังขยายรวมสูงสุดที่ 1000 เท่า
  • แหล่งกำเนิดแสงเป็นระบบไฟ LED
  • รองรับชิ้นงานที่มีความกว้าง และความสูงมากๆได้
  • สามารถเชื่อมต่อกับชุดถ่ายภาพและซอฟแวร์ของโอลิมปัสได้
  • ซอฟแวร์สามารถทำการรวมโฟกัสภาพชัดลึกในความเรียบที่ไม่เท่ากันให้ปรับโฟกัสที่ชัดได้
  • ซอฟแวร์สามารถทำการต่อภาพในมุมมองที่จำกัดให้สามารถเห็นภาพที่มีพื้นทีที่กว้างขึ้นได้
  • ซอฟแวร์สามารถทำการวิเคราะห์โครงสร้างขนาดโลหะได้
  • มีซอฟแวร์ วิเคราะห์คำนวณหาอัตราส่วนของพื้นที่ที่สนใจด้วยการกำหนดสี และสามารถแสดงข้อมูลย่อยได้
  • มีโหมดแสดงภาพแบบ Multi View เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบภาพนิ่งกับภาพ Live Image หรือ เปรียบเทียบระหว่างภาพนิ่งได้ 4 ภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : OLYMPUS GX53 Inverted Microscopes


 

Posted in Microscopes, Olympus, ผลิตภัณฑ์